Welkom bij Emergent

 Kom verder.

Herken je je in één van
de volgende aspecten:

– durf je jezelf echt te leren kennen;

– en zoek je de plek waar jij en jouw collega’s het meest tot hun recht komen;

– weet je niet hoe je jouw team uit het mulle zand moet trekken;

– of ben je op zoek naar de turbo om jouw team te laten surfen;

– ben je benieuwd hoe je de spanningen in jouw organisatie gebruikt om doorbraken te creëren;

– en weet jij waaraan je de leider herkent die past bij jouw organisatie;

– ben je nieuwsgierig of jouw organisatie een ziel heeft en wat die te zeggen heeft;

dan kan ik, Paul Zuiker, werkend onder de bedrijfsnaam Emergent, iets voor je betekenen.

Organisatieontwikkeling

Ik zie de organisatie als een dynamisch systeem dat een evolutionaire ontwikkeling doormaakt. Steeds kijk ik in welke ontwikkelingsfase de organisatie zich bevindt, waar die zich naar toe ontwikkelt en welk verandertraject daarvoor nodig is.

Mijn blik is altijd integraal, dat wil zeggen hoe werken de volgende 4 perspectieven op elkaar in: individuele medewerkers (de IK-kant); de systemen en werkprocessen (HET-kant); de cultuur en teamontwikkeling (WIJ-kant); en klanten/gebruikers en omgeving (ZIJ-kant).

Een greep uit mijn werkervaring:

“Uit moeilijkheden ontstaan wonderen”

Port of Amsterdam

transitie van fossiele haven naar circulaire economie

Pabo Hogeschool Arnhem Nijmegen

cultuurverandering

ThiemeMeulenhoff

ontwikkeling zelforganiserende teams

Triodos Bank

transitie naar resultaatgerichte cultuur

Montessori Lyceum Utrecht

schoolbrede ontwikkeling nieuwe schoolplan

Stroomopwaarts

kanteling van proces- naar klantgerichte organisatie

Wat mijn klanten hierover zeggen:

“Paul verstaat de kunst zich snel de organisatie eigen te maken en hierdoor tot een adequate analyse te komen waar kansen tot verbetering liggen. Hij formuleert adviezen op een zorgvuldige stimulerende wijze. Hij brengt positieve energie en bewaakt ook de ontwikkeling van de organisatie. “

Desirée Curfs

Algemeen directeur, Regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts

“Met Paul werk je samen. Echt samen. De weg naar een cultuurverandering leidde tot een analyse van het niveau van ontwikkeling van team en leiding. En vandaar uit planden we de reis naar een gezamenlijk doel. Boeiend, inspirerend en effectief. Het Jordan is met plezier en trots op weg.

Het belangrijkste wat ik van Paul meekreeg? Geef je mensen de ruimte. Ook om niet mee te doen. En dat bleek een gouden tip: iedereen stapte in, iedereen nam zijn verantwoordelijkheid!”

Ingrid van der Neut

Rector, Jordan Montessori Lyceum Utrecht

“Paul heeft op een aangename manier een taal (Spiral Dynamics) bij Port of Amsterdam geïntroduceerd waardoor we op een diepere laag onderling kunnen communiceren. Hierdoor zijn we beter en effectiever gaan samenwerken.”

Koen Overtoom

CEO , Havenbedrijf Amsterdam

leiderschapsontwikkeling

In de leiderschapsontwikkeling richt ik me op de beantwoording van de volgende vragen:

  1. Juiste plek: Op welke positie kom jij als leider het meest tot bloei?
  2. Bewustzijnsontwikkeling: Wat motiveert jou, hoe kijk jij naar de wereld en hoe neem jij besluiten?
  3. Competentie ontwikkeling. Welke vaardigheden heb jij nodig voor de vervulling van jouw opgave (functie)?

Deze aspecten zijn juist ook voor de organisatie zo belangrijk omdat de praktijk uitwijst dat een organisatie zich niet verder kan ontwikkelen dan het bewustzijn van haar leider(s). Daarom is van eminent belang dat het bewustzijnsniveau van de leiders matcht met het complexiteitsniveau van hun organisatie en zij over de daaruit voortkomende competenties beschikken.  Ik gebruik het gedachtegoed en de instrumenten van Spiral Dynamics om dit voor elkaar te krijgen.

Een greep uit mijn werkervaring:

“Als je altijd probeert normaal te zijn, dan zul je niet weten hoe wonderbaarlijk
je bent”

VINCI

trainer leiderschapsleergang vestigingsdirecteuren

Achterhoek academie

gastdocent leergang Maatschappelijke vernieuwing

Air France/KLM

trainer van Focus on your future programma salesmanagers

Hogeschool Arnhem Nijmegen

gastdocent Master Management & Innovatie

Koninklijke Bijenkorf Beheer

trainer leiderschapsleergang managers

Wat mijn klanten hierover zeggen:

“Ik heb met Paul vier jaar lang samengewerkt in verschillende masteropleidingen en maatwerkopleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het accent lag op ontwikkeling van persoonlijk leiderschap in zorg, maatschappelijke dienstverlening en gemeentelijke overheden. Paul beschikt over de gave om instrumenten, methodieken en modellen te ontwikkelen en over te dragen, waarmee complexe en dynamische systemen kunnen worden geanalyseerd en vertaald in concreet te nemen stappen. Hierbij legt hij altijd de verbinding tussen maatschappelijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Dit, tezamen met zijn passie en humor, maakte onze samenwerking voor mij buitengewoon plezierig, leerzaam en productief. Ik kijk er met trots en genoegen op terug.”

Jan Nouwen

(toenmalig) Leerlijncoördinator en lid kernteam Master Management & Innovatie, Hogeschool Arnhem Nijmegen

“Ik heb Paul leren kennen via de introductie van Spiral Dynamics dat hij op tal van plekken in mijn gemeente heeft toegepast en dat we ondermeer gebruikten voor onze leiderschapsontwikkeling.  Spiral Dynamics geeft zeer bruikbare handvaten en inzichten om waardegedreven veranderingen te begeleiden. Het bijzondere is dat je de waarden/drijfveren van een persoon kunt meten, maar je kunt dat ook doen voor een organisatieverandering of gebiedsontwikkeling. Het geeft je een scherpe foto van Nu, van waaruit je vakkundige proces stappen kunt ontwerpen naar je streefbeeld voor een organisatie of een gebied. Spiral Dynamics werkt ook als een zuivere spiegel voor de persoon die getest is en helpt om inzicht te krijgen in de plek waar haar of zijn talent optimaal tot uiting kan komen. Tot slot: Spiral Dynamics voorkomt miscommunicatie: het levert een zuiver en integer kleuren taalgebruik op.” 

Jan Brinkman

oud gemeentesecretaris en directeur Van Ede & Partners Rotterdam

teamontwikkeling

Ik zie teamontwikkeling als het (veelal) onontdekte goud in organisaties. Teams beginnen als een groep individuen die, onderhevig aan uitdagende omstandigheden, fuseren tot een team. Ze doorlopen daarin verschillende stadia waarin het onderling stevig kan (en moet) botsen.

Teams kunnen het beste maar ook het slechtste uit mensen halen. De sportwereld beseft zich dat terdege en kent geen team zonder trainer, nu de managementwereld nog!

Een greep uit mijn werkervaring
met teambegeleiding:

“Als je een beetje beter wilt zijn ben dan competitief, als je exponentieel beter wilt zijn ben dan coöperatief”

Port of Amsterdam<